Kontakt - formularz kontaktowy

Wypełnij pola oznaczone gwiazdką, aby wysłać.

Treść wiadomości*:


Imię i nazwisko*:


Nazwa firmy:


Adres e-mail*:


Numer telefonu:


Miejscowość:


  "; } // sprawdzamy, czy zmienne przesłane z formularza nie są puste elseif (!empty($_POST['tresc']) && !empty($_POST['imie']) && !empty($_POST['email']) ) { // jeżeli powyższy warunek jest spełniony tworzona jest wiadomość // zmienna $message zawiera treść wiadomości $message = "Treść wiadomości:\n$_POST[tresc]\nImie i Nazwisko: $_POST[imie]\nNazwa firmy: $_POST[firma]\nNumer Telefonu:\ $_POST[telefon]\nMiejscowość: $_POST[miejscowosc]\nAdres e-mail: $_POST[email]"; // zmienna $header zawiera przede wszystkim adres zwrotny $header = "From: $_POST[imie] <$_POST[email]>"; // funkcja mail() za pomocą której wiadomość zostanie wysłana @mail("biuro@potocznyart.pl","Wiadomosc ze strony WWW - Kaseta montazowa","$message","$header") or die('Wystąpił błąd! Nie udało się wysłać wiadomości'); // wyświetlenie komunikatu w przypadku powodzenia echo "

Dziękujemy!

Wiadomość została wysłana poprawnie.

Kliknij, aby wysłać kolejną wiadomość
"; } // lub w przypadku nie wypełnienia formularza do końca else echo " Aby wiadomość mogła zostać wysłana, prosimy wypełnić wszystkie pola oznaczone gwiazdką.


Treść wiadomości*:


Imię i nazwisko*:


Nazwa firmy:


Adres e-mail*:


Numer telefonu:


Miejscowość:


 
";?>